بعد ازسربالایی  ماستر و خسروان به مزرعه شریف آباد می رسیم که با روستای خسروان فاصله چندانی ندارد وازکنارناهارگاه معروفش با آن درخت گردوی بلند قامت واشقان را می بینید که در دامنه تپه های منتهی به کوه مرجان ( که به آن مرجن هم می گویند ) قراردارد. به همت جهاد گران  جهاد سازندگی وخود یاری های مردمی جاده منتهی به روستا چند سال پیش آسفالت شد وازبرق وپست و مخابرات و تلفن ومرکز بهداشت وشورای اسلامی و دهیاری و گاز کشی هم درآن خبری هست ولی اسراراین روستا را باید در دیگر جاهای آن جستجو کرد . درمعنی کلمه واشقان معانی متفاوتی داده شده است . بعضی آنرا آشیانه عقاب وبعضی مهد عاشقان معنی کرده اند. بررسی ها تا کنون به معنی دقیقی از این کلمه نرسیده اند . هرچه باشد طبیعت جذاب و متنوع ؛ آب وهوای خنک و زمستان سرد واشقان خاصیتی فراموش نشدنی به این سرزمین داده است .
 
 
 
  دوستان محترم واشقانی و دیگر دوستان مخاطب وبلاگ
این پست ثابت است و شما می توانیدنظرات خود را دراین پست اعلام نمایید.
 


 • آخرین ویرایش:شنبه 20 تیر 1394
نظرات()       

1-نخستین گام درآگاهی از معارف قرآن چیست؟

لف)فراگیری قرائت آن                                          ب)ترویج فرهنگ قرآنی

ج)حفظ قرآن                                                           د)هیچکدام

2-طهارت به چه معنی است؟

الف)آن است که قاری قرآن حفظ خشنودی خداوند را در نظر داشته باشد.

ب)آن است که  با وضو باشد با ظاهری آراسته و لباس پاکیزه و مرتب باشد.

ج)آن  است که حقیقت عبادت  باشد.

د)گزینه الف و ب.

3-استعاذه به چه معناست؟

الف) آن است که که حقیقت  عبادت باشد.

ب) آن است که بر زبان آوردن« بسمله » در شروع هر کاری سفارش شده است.

ج) آن است که  به معنای پناه بردن و پناهنده شدن به خدا از شر شیطان باشد.

د)گزینه ب و ج.

4-سخنی از امام صادق که می فرمایند «درهای مصیبت را با استعاذه ببندید و درهای طاعت را با  تسمیه باز کنید» مربوط به کدام یک از موارد آداب تلاوت قرآن می باشد؟

الف)استعاذه                                             ب)خشوع در تلاوت

ج)سکوت و انصاف                                   د)بسمله

5-از مهمترین آداب تلاوت قرآن کدام یک از موارد زیر است؟

الف)تدبر                                                  ب)اخلاص

ج)ترتیل                                                    ج)دعا

6-کدام یک از مراحل شکر گذاری نیست؟

الف)توجه و آگاهی به نعمت                         ب)شکر عملی 

ج)شکر زبانی                                                 د)شکر قلبی

7-الفبای زبان عربی از چند حرف تشکیل شده است؟

الف)28                                                     ب)32

ج)24                                                         د)27

8-اختلاف بین حروف الفبای فارسی و عربی در چند حروف است؟

الف)6                                               ب)10

ج)8                                                    د)9

9-حروفی که رمزی میان خدا و پیامبرش می باشد که در ابتدای 29 سوره از قرآن آمده است چه می باشد؟

الف)حروف مصوت                                         ب)حروف صامت

ج)حروف مقطعه                                                د)هیچکدام

10-صداهای کوتاه را ......... و صداهای کشیده را ........... می نامند.

الف)حروف مقطعه حروف مدّی                         ب)حرکات حروف مدّی

ج)حرکات حروف مقطعه                                    د)حروق مدّی-حرکات

11-متفکرین اسلامی وجوهی که برای اعجاز قرآن بر شمردند کدام یک از موارد زیر است؟

الف)اعجاز در تلاوت اعجاز در پیشگویی          ب)اعجاز اجتماعی اعجاز علمی

ج)اعجاز علمی اعجاز در تلاوت                   د)اعجاز در پیشگویی اعجاز علمی

12-اقسام سکون کدامند؟

الف)ذاتی عارضی                                    ب)ذاتی ثبوتی

ج)ذاتی تکوینی                                      د)عارضی سلبی

13-بر اساس قرآن کریم سازنده ی شخصیت انسان چیست؟

الف)ایمان                                            ب)عمل

ج)عقل                                                د)همه ی موارد

14) در قرآن کریم حروفی وجود دارد که نوشته شده ولی خوانده نمی شوند . عبارت از حروف  زیر است .

الف ) و ، ا ، ح ، د                                      ب) و ، ا ، ل ، ی

ج) و ، ا ، ل ، د                                          د ) ی ، ا، ل ،د

15 ) الف بعد واو  در کدام کلمه خوانده می شود .

الف ) اولیِ                    ب) سَعَوˆ

ج) عَسَتوˆ                   د) ذَ وَ ا

16) «اشباع » لغت به چه معناست ؟  

الف تبدیل صدا ی کوتاه به صدای کشیده     ب) سیرکردن و تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده

ج)  سیر کردن                      د) گزینه الف و ج 

17) «تزکیه » به چه معناست ؟

الف ) پاک کردن و پاکیزه گردانیدن        ب). پاک کردن و خالص کردن

ج) سیر کردن                                   د ) الف و ب

18) کدام یک در رأس برنامه های انبیاست ؟

الف ) اخلاص               ب) تزکیه و تعلیم

ج ) اشباع                     د ) استعاذه

19) تزکیه  نفس در قرآن کریم در چه قالب هایی مطرح شده است

الف تزکیه نفس هدف از رسالت پیامبران است

ب) نتیجه تزکیه نفس به خود انسان باز می گردد

ج) تزکیه نفس عامل رستگاری است .

د) همه موارد

20) همزه وصل در (ال) همیشه ................... است ؟

الف) مسکور          ب) مضموم

ج) مفتوح              د) ساکن

 21- حرف (و) در عربی چگونه تلفظ می شود .

الف ) واو  از مخرج لب زیرین و دندان های ثنایی بالا تلفظ می شود .

ب) واو ، از مخرج لب بالایی و دندان زیرین تلفظ می شود .

ج) از میان لب ها و بدون دخالت دندان ها ادا می شود و به صورت غنچه لب ها گرد می شود .

د) از میان لب ها و با دخالت دندان ها ادا می شود .

22- منظور از سخن گفتن به نحوی قول سدید چگونه است .

الف . سخن خالی از دروغ و تهمت و ناروا د رعین حال مفید باشد .

ب). منظور از بیان کردن خیرو صلاح و راهنمایی به خیر است .

ج) بازبان نرم و نیکو و همراه و با نصیحت و ارشاد با آنان سخن گفته شود .

23- حرف ض و ظ در عربی چگونه تلفظ می شوند

الف ) بدون کمک گرفتن از دندان ها تلفظ می شود .

ب) حرف ظ از برخورد نوک زبان با دندان هایی پیشین  بالا اداء می شود ولی در تلفظ حرف (فی) کنار زبان به تدریج به دندان های کناری بالا متصل شده و سپس به آرامی از آن جدا می شود

ج) هیچ نرمی نمی کند مانند تلفظ در فارسی است .

د) لبها مانند تلفظ حرف ( واد ) در عربی است .

24 خداوند در سوره لقمان ویژگی محسنین را چه چیزی گفته است ؟

الف)کسانی که نماز بر پا می دارند.

ب) زکات می پردازند .

ج) به آخرت یقین دارند

د) همه موارد

25- احسان به چه معناست در قرآن کریم

الف بی هیچ قید و شرطی تسلیم امر و افعال خداوند باشد .

ب) خدارا چنان عبادت کنی که گویی اورا می بینی و اگر تو اورا نمی بینی اوتورا می بیند

ج) باتوجه به پاداشی که می گیرد و تسلیم خداوند و تابع امر او باشد .

د) خداوند را می بینید و اورا عبادت می کند.

26) استعلاء به چگونه حروفی می گویند ؟

الف به معنی میل به بلندی و عبارت است از میل ریشه  زبان به طرف نرم هنگام تلفظ حرف و حجم دستگاه تکلم را افزایش  داد.

ب) به معنی روی هم قرار دادن 2 سطح بوده عبارت است از منطبق شدن از بخشی به زبان به سقف دهان .

ج) به معنی پست شدن است و عبارت است پایین آمدن و دور بدون ریشه زبان از نرمی کام

د) آزار رها کردن صدا در هنگام سکون می باشد . • آخرین ویرایش:دوشنبه 12 مرداد 1394
نظرات()       

1-مرحوم حاج احمد واشقانی-در تاسیس  مسجد امام جعفر صادق (ع)
2- مرحوم حاج حجت اله - در تاسیس مسجد امام جعفر صادق (ع)
3- حاج حسین
4- شیخ علی واشقانی
5-  مرحوم اسماعیل علی واشقانی
6- مرحوم محمد علی واشقانی فرزند جاج اکبر - همکاری با شورای اسلامی در انجام امور و حل مسایل و مشکلات مردم  کم بضاعت- بالغ بر 25سال  ارائه خدمات  حمل ونقل و انتقال مردم واشقان و دیگر روستاهای فراهان به شهرهای  اراک ، آشتیان ، تهران ، قم ، مشهد مقدس و اماکن زیارتی دیگر  ( به صورت افتخاری) ، حفظ امانتداری و اخلاق نیکو در برخورد با مردم   و دانش آموزان در طول این مدت و غیره.....................
7 - مرحوم حاج مسلم واشقانی
8-  مرحوم حاج میرزا محمد واشقانی فراهانی
9- مرحوم ابراهیم آقا جعفر واشقانی فراهانی
10 - مرحوم میرزا ذبیح اله بیک واشقانی فراهانی


ادامه دارد...................... لطفا افراد را معرفی نمایید.......................................
  


 • آخرین ویرایش:شنبه 10 مرداد 1394
نظرات()   
   

1- شادروان استاد فقید محمدعلی واشقانی فرزند استاد گرانقدرمرحوم فتحعلی واشقانی مرحوم فتحعلی واشقانی

2-منصور واشقانی فرزند حاج حسن قاسم
3-مهدی واشقانی فرزند مرحوم علی اکبر خان 

4-  مرحوم  حاج حسن نگهبان فرزند مرحوم کربلایی ابراهیم( ادبیات فارسی و عربی )(روحش شاد) 11/9/1391 شنبه
5-رمضانعلی واشقانی فرزند  مرحوم محمد قربان- فرانسه
6-حمید رضا واشقانی
7- حمید واشقانی
8-سهیل واشقانی فرزند مهندس محمد رضا

9-رقیه واشقانی فراهانی فرزند حاج شیخ محمد واشقانی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

10-علیرضا واشقانی

11- احمد واشقانی فرزندمرحوم رمضانعلی یحیی
12-حسین واشقانی فراهانی فرزند مرحوم عبدالله( با تشکر از خانم مه لقا واشقانی )
13- حسین واشقانی فرزند امیدعلی
14-  مریم واشقانی فرزند جواد-پزشک

15-   سپهر واشقانی فراهانی فرزند مهندس محمد رضا( باتشکر از دکتر سهیل واشقانی)
16-  محمد رضا واشقانی فرزند مرحوم حاج علی اکبر معمار

17-علی واشقانی فراهانی فرزند حاج ذبیح الله واشقانی- استاد دانشگاه( نویسنده   و مدیر این وبلاگ)

18-مرحوم استاد گرانقدر فتحعلی واشقانی فراهانی (استاد ارشد انجمن خوشنویسان ایران)13/8/1391 شنبه

19-مرحوم استاد گرانقدر علی واشقانی فراهانی فرزند مرحوم عباسعلی (استاد انجمن خوشنویسان ایران)در روز جمعه 1393/1/1 به رحمت ایزدی پیوست .

20- عباس واشقانی فراهانی فرزند جواد - استاد خوشنویسی

21-عباس واشقانی فراهانی فرزند مرحوم حاج علی آقا

22- منصور واشقانی فراهانی فرزند حاج رضا

23- محسن واشقانی فراهانی فرزند اسماعیل

24- روح اله واشقانی فراهانی فرزندمرحوم احمد دارستانی

25-امیر واشقانی فرزند حاج علی قاسم- نوه مرحوم حاج میرزا محمد واشقانی فراهانی

31-مرحومه زهرا واشقانی فرزند حاج علی قاسم -پزشک- نوه  دختری مرحوم حاج میرزا محمد واشقانی فراهانی- در تاریخ 92/6/15به رحمت ایزدی پیوست - روحش شاد .

32-  ولی اله واشقانی فرزند مرحوم مسیح اله- نوه مرحوم حاج میرزا محمد واشقانی فراهانی- اپتومتریست.

33-برادران رضا، علی و موسی واشقانی فرزندان مرحوم مسیح اله - نوادگان مرحوم حاج میرزا محمد واشقانی فراهانی

34- فرزانه واشقانی فراهانی -پزشک-  و  پدرشان مرحوم  حاج موسی واشقانی فراهانی  فرزند مرحوم حا ج احمد.(با تشکر از فرزانه واشقانی فراهانی )

35-ابوالفضل واشقانی فراهانی  فرزند  مرحوم غلامعلی -استاد دانشگاه(باتشکر از اخوی ایشان  که یاد آوری کردند)

36-علیرضا دادپی- پزشک متخصص- فرزند شهید بزرگوار حسین دادپی - روحش شاد -خردادماه سالگردشهادت سرخش  گرامی باد.

37- فریدون واشقانی فراهانی فرزند حاج ابراهیم و نوه حاج حسین بزرگمهر

38-احمد واشقانی فراهانی فرزند مرحوم محمدعلی (محمد عباس ) باتشکر از آقا رشید که یاد آوری کردند .

39- مهران واشقانی فراهانی کارشناس ارشد مهندسی شیمی فرزند حاج زین‌العابدین

40- سمیرا واشقانی فراهانی فرزند ابراهیم واشقانی فراهانی فرزند شاعر فقید رحمت الله( با تشکر از خانم واشقانی)

41-  علی واشقانی فراهانی- پزشک داروساز - فرزند شهید  عزیز حسین واشقانی فراهانی

42- محمد واشقانی فراهانی فرزند علی اكبر نوه مرحوم علی اوسط كارشناس ارشد و مدیر پروژه های نفت و گاز باتشکر از مهران ؟؟ که یاد آوری کردند.

43-  حمید رضا واشقانی فرزند مرحوم کاظم محمود خان

44-پوران واشقانی مدرس انجمن خوشنویسا ن کرج (فرزند مرحوم احمد محمود)

45- علی واسقانی رییس اسبق راه ووشهرسازی شهرستان فرمهین از استان مرکزی

46-  محمد رضا واشقانی کارشناس ارشد اکتشاف نفت فرزند محمد ابراهیم

47-  مجید واشقانی بازیگر سینما و تلویزیون

48- استاد زین العابدین واشقانی خوشنویس و مدرس انجمن خوشنویسان کرج .

49- احمد واشقانی فراهانی فرزند  رمضانعلی واشقانی - اراک

50- مریم واشقانی فراهانی فرزند  حیدر واشقانی (آقابابا)- باتشکر از آقای واشقانی

51-رضا واشقانی فراهانی دارای دکترای عمران از آمریکا فرزند مرحوم حجت اله نوه مرحوم علی اصغر - باتشکر از آقای واشقانی

52-  عیسی واشقانی فراهانی، فرزند مرحوم حجت الله واشقانی فراهانی- باتشکر از آقای واشقانی

53- عباس واشقانی فراهانی(معاون استاندار ایلام،معاون سازمان شهرداری ها)
54-استاد کار جواد واشقانی فراهانی(از معماران تراز اول معماری ایرانی اسلامی کشور)
55- محسن واشقانی فراهانی(استاد دانشگاه،مدیریت بودجه سازمان مناطق آزاد کیش،معاونت بیمارستان کیش)- با تشکر از محمد واشقانی فراهانی

56-  علی اکبر واشقانی فراهانی بازنشسته سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری

57- . حسین واشقانی فرزند عیسی زهره ، مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات -در واحد طراحی مهندسی شرکت ایران خودرو
58. فاطمه واشقانی فرزند علی ولی اله ،کارشناس مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شاغل در کلینیک سلامت غرب شهرک اکباتان 
59 . فایزه واشقانی فرزند علی ولی اله مهندس برق گرایش الکترونیک شاغل در شرکت کارا الکترونیک

60- مرحوم  علی واشقانی فراهانی فرزند ابراهیم فرزند اسماعیل کربلایی هادی 

61- علی و جواد واشقانی فرزندان حاج غلامحسین واشقانی از  صنعت نفت وگاز وخودروسازی

62- مینا واشقانی فراهانی فرزند ابراهیم واشقانی فراهانی کارشناس ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه تهران (نوه مرحوم حاج علی اصغر واشقانی فراهانی)

63- جمیله واشقانی فراهانی - دکتری ژئوفیزیک- فرزند مرحوم عبداله-   یکی از مقالات  اخیرا چاپ شده  جمیله واشقانی فراهانی عبارت است از: " هشداری برای زلزله های احتمالی آینده، واکاوی آخرین نتایج بررسی لرزه خیزی تهران" است. منبع: روزنامه شرق، شماره 1924 به تاریخ 19/10/92، صفحه 9 (علم)

64-  فرهاد واشقانی فراهانی فرزند محمد- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت دانشگاه سهند تبریز

65-  مهدی واشقانی فراهانی فرزند علیواشقانی فراهانی (نویسنده  این وبلاگ) کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

66- الهه واشقانی فرزند مرحوم غلامعلی - پزشک مامایی

67-وحیدرضا امیرنگهبانی فراهانی نوه میرزا اب والفضل - کارشناس امنیت شبکه -بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ابران 

68- احمد واشقانی فراهانی فرزند مسیح اله واشقانی فراهانی (مرحوم اسدالله)- کارشناسی ارشد حسابداری بازرس و حسابرس سازمان حسابرسی و همکار با انجمن حسابرسان داخلی ایران

69-  حاج حسین واشقانی فرزند  مرحوم حبیب الله مدرس حوزه.

70-  پوران واشقانی فرزند مرحوم احمد مهندس صنایع غذایی و مدرس انجمن خوشنویسان ایران
71 -  ایران واشقانی فرزند مرحوم احمد کارشناس خبری و خبرنگار روزنامه ایران

72- بهاره واشقانی فراهانی فرزند حاج مرتضی نوه شیخ ابراهیم دانشجوی حسابداری دانشگاه علم و فرهنگ تهران

73 - مرضیه واشقانی فراهانی فرزند مرحوم عطااله و نواده مرحوم قاسم حبیب کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه علوم تحقیقات

74 - خانم مینا واشقانی فراهانی کارشناس ارشد شیمی تجزیه لز دانشگاه تهران فرزند ابراهیم نوه مرحوم حاج علی اصغر حسین هادی

75- ابراهیم واشقانی فراهانی- معاونت دانشگاه آزاد اسلامی

76 - سلام علی جان با تشکر از تلاش شما در لیست شما جای آقای معتمد و فرز ندان ایشان خانم دکتر فاطمه معتمد و مهدی معتمد خالی است با تلاش بیستر شاءبه غرض ورزی را از بین ببرید با تشکر


ا • آخرین ویرایش:شنبه 10 مرداد 1394
نظرات()   
   
جمعه 9 مرداد 1394  09:23 ق.ظ

خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)

ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. (موریس مترلینگ)

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. (مهاتما گاندی)

تا دهان بسته نشود، دل باز نمی شودو تا عبدالله نشوی ، عندالله نمی شوی. .... (علامه حسن زاده آملی ) 

اگر می خواهی صدقه بدهی، همین ‌طوری صدقه نده؛ زرنگ باش!

حواست جمع باشد، صدقه را از طرف امام رضا (ع) برای سلامتی آقا

امام زمان (عج) بده! برای دو معصوم است؛ دو معصومی که خدا آنها را دوست دارد، ممکن نیست خداوند این صدقه ی تو را رد کند.

تو هم اینجا حق واسطه ‌گری‌ ات رامی گیری. تو واسطه ‌ای و همین حق واسطه‌ گری است که اجازه می دهد تو به مراحل خاص برسی

(آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی ) 

 


 • آخرین ویرایش:جمعه 9 مرداد 1394
نظرات()   
   
جمعه 2 مرداد 1394  03:39 ب.ظ

 در این سوره هم مثل سوره قبلى، خداوند به پیامبر فرمان داده که به پروردگار مردم، فرمانرواى مردم و معبود مردم، از شر وسوسه گران از جن و انس پناه ببرد.

این سوره و سوره فلق را، «معوذتین‏» هم گفته‏اند. زیرا که در آغاز هر دو، مسئله تعویذ و پناه بردن به خدا از شرور حسودان و افسونگران و جادوگران مطرح شده که دشمنان از طریق جادو و افسون قصد صدمه رساندن به پیامبر را داشتند.

بعضى هم این دو سوره را از سوره‏ هاى مدنى دانسته ‏اند که با هم نازل گشته‏اند.

سوره «ناس‏» بعد از سوره «فلق‏» و قبل از «قل هو اللّه‏» نازل شده و 6 آیه دارد.

منبع : سایت قرآن شناسی • آخرین ویرایش:جمعه 2 مرداد 1394
نظرات()   
   


 حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در مراسم «شب خاطره با امام»  با اشاره به وصایای امیرالمؤمنین(ع) در نامه 47 نهج البلاغه اظهار داشت: علی(ع) در آخرین لحظات عمر، حسنین(علیهما السلام) و مخاطبان وصیت خویش را پس از توصیه به تقوا، فرا می خوانند که «به دنیا پرستى روى نیاورید، گر چه به سراغ شما آید، و بر آنچه از دنیا از دست مى ‏دهید اندوهناک مباشید».

وی افزود: اهمیت این وصیت در آن است که در لحظه آخر عمر، از سوی شخصیتی چون علی(ع) بیان می شود و مخاطب آن نیز حسنین(ع) هستند؛ کسانی که پیامبر(ص) به انحاء مختلف منزلت آنان را به جامعه اسلامی نشان داد و شخص امیرالمومنین(ع) نیز در لحظات مختلف جایگاه آن دو بزرگوار را نشان داد.

یادگار امام به «بیان حق» به عنوان دیگر وصیت امیرالمؤمنین(ع) اشاره کرد و گفت: ایشان می فرمایند که زبان تان گوینده حق باشد. لازمه گفتن حق این است که انسان آزاده باشد؛ «به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی‌آری، جواب داد که آزادگان تهی دستند». علی(ع) نیز می فرمایند «قولا بالحق و اعملا للأجر»(به خاطر حق کار کنید و برای اجر کار کنید).

وی با اشاره به آیه إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، افزود: «خداوند می فرماید کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‏اند، به زودى [خداى‏] رحمان براى آنان محبتى [در دلها] قرار مى‏دهد». وقتی انسان برای خدا کار کند یک نمونه آن امام بزرگوار ما می شود که در دل مردم جای گرفت همانگونه که نمونه اعلای آیه نیز پیامبر(ص) و سیدالشهداء(ع) است.

سید حسن خمینی «دشمنی با ظالم» را دیگر وصیت علی(ع) ذکر کرد و یادآور شد: ظلم از سوی هرکس بد است، همانگونه که امام صادق(ع) خطاب به شیعیان می فرمایند امر قبیح از سوی همه قبیح است اما از شما که داد شیعه گری می زنید قبیح تر است.

یادگار امام ادامه داد: ظلم، شیعه، سنی، دوست، دشمن و.. ندارد و اگر یک قبح عقلی میان بشریت وجود داشته باشد، ظلم است.  لذا وصیت امیرالمؤمنین(ع) به حسنین(ع) این است که در مقابل دشمن ظالم و در کنار و یاور مظلوم باشند؛ یکی از مصادیق این کار هم آن است که انسان با جان، مال و یا آبرو در کنار آنان باشد.

وی با تأکید بر اینکه ظلم را برنتابیم، تصریح کرد: قوام کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب این است که محوریت آن برنتابیدن ظلم و حضور در کنار مظلومان باشد؛ «آن فرو ریخته گل های پریشان در باد/کز می جام شهادت همه مدهوشان اند/نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد/تا نگویند که از یاد فراموشان اند».

سید حسن خمینی گفت: ما در طول تاریخ افراد زیادی را دیدیم که تاخت و تاز کردند، اما عاقبت آنها چه شد؟ «چو بد کردی مباش ایمن ز آفات. که واجب شد طبیعت را مکافات».

یادگار امام با اشاره به مقوله «نظم» به عنوان دیگر توصیه امیرالمؤمنین(ع) یادآور شد: یکی از اموری که زندگی را برکت می دهد نظم است؛ نظم به حد اعلاء در زندگی امام بزرگوار مشاهده می شد. در نجف برخی اصحاب امام می گفتند ما ساعت خود را می توانیم با ساعت ورود و خروج ایشان به حرم تنظیم کنیم. من یک بار خودم خدمت امام بودم گفتم چای می خورید؟ ساعتشان را درآوردند و گفتند نه! دو دقیقه مانده است. بنابراین موضوع نظم بخصوص برای جوانان مسأله مهمی است.

وی سومین وصیت علی(ع) را «آشتی میان مردمان» ذکر کرد و گفت: ایشان به فرزندانشان و آیندگان توصیه می کنند که دعواها را کنار بگذارید؛ زیرا در یک جایی، دیگر باید مشکلات را تمام کنید؛ ایشان برای تأکید بر سخن خود می گویند این توصیه را از پیامبر(ص) شنیدم که «اصلاحِ میان مردم از نماز و روزه دائم افضل است».

 سید حسن خمینی ادامه داد: شاید یکی از علل این توصیه پیامبر(ص) و علی(ع) این است که اسلام به شدت به جامعه اسلامی بها می دهد؛ جامعه ای که تشتت، تفرق، همدیگر را نخواستن و دعوا در آن زیاد باشد جامعه ای است که به تعبیر قرآن فشل بوده و ابهت آن می ریزد.

وی با طرح این سوال که در راه آشتی میان جامعه چقدر گام برداشته ایم؟ گفت: وصیت علی(ع) در این خصوص دارای تعابیر سنگینی است؛ یادمان بیاید که امام نیز چنین تعبیر سنگینی داشتند و رمز بقای ما را همان رمز پیروزی می دانستند که عبارت از ایمان و وحدت کلمه بود.

یادگار امام با اشاره به آیات اول سوره مجادله، اظهار داشت: به درگاه خداوند دعا کنیم که تقوا را نصیب ما کند تا باور کنیم قدرتی در جهان موجود است که  توتی الملک من تشا وتنزع الملک ممن تشا وتعز من تشا وتذل من تشا. اگر خداوند این ایمان و باور را به کسی بدهد مشابه همان تعبیر حضرت زینب است که در کاخ ابن زیاد پس از فاجعه عاشورا فرمود «به خدا قسم جز زیبایی چیزی نمی بینم».

 وی با بیان اینکه دعا کنیم نظم در زندگی شخصی و اجتماعی ما حاصل شود، گفت: این روزها شاهد به ثمر رسیدن یکی از توفیقات دولت(در زمینه هسته ای) هستیم و جامعه به این خاطر مسرور است؛ این توفیق نتیجه نظم و تدبیر منظمی است که به کار گرفته می شود.

سید حسن خمینی در پایان گفت: دعا کنیم که خداوند نقار و اختلاف را از دورن جامعه ما از میان بردارد.

پیش از سخنان یادگار امام، علی صالح آبادی دبیرکل کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب، در سخنانی با اشاره به شخصیت تأثیرگذار امام خمینی گفت: مدعیان اصلی انقلاب اسلامی مبارزین گذشته هستند و بسیاری از آنها سرنوشت خود را گره خورده به جمهوری اسلامی و انقلاب می دانند. بنابراین از هر فرصتی برای تکرار شعارهای اولیه انقلاب استفاده می کنند تا بگوینداین انقلاب برای آزادی، عدالت، احترام به دیگران و به رسمیت شناختن خقوق افراد و جامعه اخلاقی که همه در برابر قانون یکسان باشند شکل گرفت.

وی همچنین با ابراز خرسندی از جمع بندی مذاکرات هسته ای بر ضرورت رفع تنازعات در کشور تأکید کرد. • آخرین ویرایش:چهارشنبه 31 تیر 1394
نظرات()   
   
یکشنبه 28 تیر 1394  03:09 ب.ظ

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


 • آخرین ویرایش:یکشنبه 28 تیر 1394
نظرات()   
   

روز عید فطر روز بسیار مهمی است، زیرا مسلمانان پس از یک ماه روزه و تهجد و عبادت، برای گرفتن پاداش الهی آماده می‌شوند.

لذا این روز، از سویی سبب شادی و سرور است؛ چرا که هر مسلمانی از انجام وظیفه الهی خوشحال و مسرور است؛ ولی از سویی چون روز دریافت جوایز الهی است، انسان در حالت خوف و دلهره به سر می‌برد از این که نمی‌داند اعمال یک ماهه او تا چه اندازه مورد قبول قرار گرفته است؟

امام باقر (ع) از رسول خدا (ص) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: هنگامی که روز اول شوال فرا می‌رسد، منادی ندا می‌دهد؛ ای مومنان برای دریافت جوایز و پاداش‌های خود بشتابید؛ آنگاه امام (ع) فرمود: جایزه‌های خداوند مانند جایزه‌های پادشاهان نیست (یعنی جایزه او بسیار بزرگ و معنوی و قبولی طاعات و رضوان الهی است).

در پایان نیز تاکید فرمود: "روز اول شوال روز دریافت جایزه‌هاست".

برای روز اول شوال اعمالی ذکر شده است:

اول

تکبیر است و بعد از نماز صبح و نماز عید فطر آن را بخواند به شرح زیر.

اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ

خدا بزرگتر است، خدا بزرگتر است، معبودی جز خدا نیست و خدا بزرگتر است، خدا بزرگتر است.

وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا هَدَانَا وَ لَهُ الشُّکْرُ عَلَی مَا أَوْلانَا.

و خدای را سپاس و سپاس خدای را بر آنچه ما را بدان هدایت کرد، و او را شکر بر آنچه به ما ارزانی داشت.

دوم

پیش از نماز عید، زکات فطره را جدا سازد؛ اگر دسترسی به مستحق دارد بپردازد و الا کنار بگذارد، برای هر نفر یک صاع (حدود سه کیلو) از گندم یا مواد غذایی دیگر که در آن شهر غذای غالب مردم محسوب می‌شود.

زکات فطره واجب موکد است و شرط قبولی روزه ماه رمضان است و خداوند نیز در قرآن آن را مقدم بر نماز (عید) شمرده است و می‌فرماید: «قَد اَفلَحَ مَن تَزَکّی وَ ذَکَر اسمَ رَبّهِ فَضَلی» به یقین آن کس که زکات دهد و یاد پروردگارش را کند سپس نماز بخواند، رستگار است".

سوم

غسل کردن است و وقت آن به فرموده «شیخ طوسی» بعد از طلوع فجر است تا زمان بجا آوردن نماز عید.

قبل از غسل این دعا را بخواند:

اللَّهُمَّ إِیمَانا بِکَ وَ تَصْدِیقا بِکِتَابِکَ وَ اتِّبَاعَ سُنَّةِ نَبِیکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ

خدایا تنها برای ایمان به تو و تصدیق به کتاب تو و پیروی از روش پیامبر تو محمد درود خدا بر او و خاندانش باد.

آنگاه "بسم الله" بگوید و غسل کند. پس از پایان غسل بگوید:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ کَفَّارَةً لِذُنُوبِی وَ طَهِّرْ دِینِی اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّی الدَّنَسَ.

خدای این غسل را کفاره گناهانم قرار ده و دینم را پاک کن، خدایا هر آلودگی را از من برطرف فرما.

چهارم

به فرموده "شیخ طوسی" در این روز نیکوترین لباسش را بپوشد و خود را معطر سازد و با وقار به سمت مصلای عید حرکت کند.

پنجم

پیش از نماز عید، در ابتدای روز افطار کند و بهتر آن است که افطارش با خرما باشد. "شیخ مفید" فرموده است: مستحب است مقدار کمی از تربت سیدالشهدا، امام حسین (ع) را تناول نماید که شفای هر دردی است. • آخرین ویرایش:شنبه 27 تیر 1394
نظرات()       

یک ماه بندگی خدا را کردن، یک ماه سر به طاعت وجود نازنینش فرود آوردن و با او راز و نیاز کردن و برای او گرسنگی و تشنگی را تحمل نمودن، یک ماه میهمان خدایی بودن که در مهمان نوازی سرآمد تمامی میزبانان است،زمان ضیافت به پایان می رسد


 • آخرین ویرایش:جمعه 26 تیر 1394
نظرات()   
   
پنجشنبه 25 تیر 1394  05:16 ق.ظ

با رهنمودهای امام خمینی رحمه الله علیه خود را بسازیم.

1ـ نمازهای پنجگانه را در پنج وقت بخوانید ـ نماز شب را حتماً بپا دارید.

2ـ روزهای دوشنبه و پنجشنبه را حتی المقدور روزه بگیرید.

3ـ اوقات خواب را کم کرده و بیشتر قرآن بخوانید.

4ـ برای عهد و پیمان اهمیت فوق العاده قائل شوید.

5ـ به تهیدستان انفاق کنید.

6ـ از مواضع تهمت دوری کنید.

7ـ در مجالس پرخرج و باشکوه شرکت نکرده و خود نیز چنین مجالسی نداشته باشید.

8ـ لباس ساده بپوشید.

9ـ زیاد صحبت نکنید. دعاها را زیاد بخوانید. (خصوصاً دعای روز سه شنبه)

10ـ ورزش کنید (نرمش ـ پیاده روی ـ کوه نوردی ـ کشتی ـ شنا)

11ـ بیشتر مطالعه کنید (مذهبی ـ سیاسی ـ علمی ـ فلسفی ـ سخنرانی ـ فن بیان)

12ـ دانش های فنی را بیاموزید (رانندگی اتومبیل ـ موتورسیکلت ـ مکانیک ـ سیم کشی و ...)

13ـ دانش تجوید و عربی را بیاموزید و در هر زمینه ای هوشیار باشید.

14ـ کار نیک خود را فراخوش کنید. گناهان گذشته را بیاد آورید.

15ـ از نظر مادی به تهیدستان و از نظر معنوی به اولیاء الله بنگرید.

16ـ از اخبار روز و اخبار مربوط به امور مسلمین آگاه شوید.


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 25 تیر 1394
نظرات()   
   
یکشنبه 21 تیر 1394  12:22 ب.ظ

 • امام صادق علیه السلام:
 • «اِنَّ العَملَ القَلیلَ الدّائمَ عَلَی الیَقینِ اَفضَلُ عِنداللهِ منَ العَمَلِ الکثیرِ عَلی غَیرِ یَقینٍ»

 • عمل اندک و بادوام که بر پایه یقین باشد و در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است.

 • جهاد النفس، ‌ص


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
شنبه 20 تیر 1394  12:05 ب.ظ

حضرت ادریس یكی از پیامبران الهی است كه نامش دو بار در قرآن كریم آمده است.ادریس كلمه ای غیر عربی است ونامگذاریش به این اسم به این دلیل است كه او حكم خدا وسنتش را به مردم درس می داده است.
ادریس از لحاظ تقدم زمانی بعد از حضرت آدم(ع) در قرآن از پیامبران شمرده شده ومیان او وآدم پنج پیامبر فاصله بوده است.ادریس در مصر متولد ودر سیصد سالگی رحلت فرمود .
 شخصیت ادریس:
او مردی بود با شكمی فراخ وسینه ای بزرگ كه همواره در این فكر بود كه آسمان وزمین ومخلوقات پروردگاری مدبر وحكیم دارد .
سی یا پنجاه صحیفه توسط جبرئیل بر او نازل شد واو نخستین كسی است كه بعد از آدم با قلم نوشت وخداوند به او علم نجوم وحساب وهیات داد كه معجزه اوست و اولین كسی بود كه خیاطی كرد ولباس دوخت.
 قرآن مجید او را به سه صفت وصف می كند:صبر وشكیبائی-صدق وراستی-بلندی مقام وبزرگی
پادشاه زمان ادریس:
امام باقر(ع) می فرماید در زمان ادریس پادشاهی ستمگر به نام یبوراسب زندگی می كرد.روزی یبوراسب از سرزمین سبز وخرمی عبور كرد كه متعلق به شخص 


 • آخرین ویرایش:شنبه 20 تیر 1394
نظرات()       
چهارشنبه 17 تیر 1394  10:35 ق.ظ

40. اعلام قرآن، یعنى شناخت و معرفى صاحبان نام‏هاى خاص در قرآن كریم كه این نام‏هاى خاص:

 

1) گاه شامل رجال است; مانند ذوالقرنین یا شعیب یا ابراهیم.

 

2)گاه‏شامل نساء است; مانند مریم و زنان بعضى انبیا یا زلیخا كه تحت عنوان امراة العزیز همسر عزیز مصر از او نام برده شده است.

 

3)گاه شامل اماكن جغرافیایى است; نظیر مصر، مدین، مكه و مدینه.

 

4)گاه شامل غزوات است; مانند بدر، احد (از احد بالصراحه نام برده نشده است) یا حنین.

 

5) گاه شامل اقوام است; مانند عرب، عاد، یاجوج و ماجوج.

 

6) گاه شامل نام فرشتگان است; مانند جبرئیل، میكائیل، ملك الموت، مالك دوزخ، هاروت و ماروت.

 

7)گاه شامل آلهه كفر و بتان است; مانند عزى، لات، منات، ود، سواع، یعوق.

 

8) گاه شامل ائمة الكفر است; مانند فرعون، سامرى، قارون.

 

9)گاه شامل موجودات غیبى اخروى است; مانند بهشت، جهنم، سلسبیل، كوثر.

 

10)گاه شامل كتب آسمانى است: زبور، تورات، انجیل و قرآن.

  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 17 تیر 1394
نظرات()       
چهارشنبه 17 تیر 1394  10:32 ق.ظ

1. علومى كه براى فهمیدن و فهماندن و شناخت و شناساندن هر چه عمیق‏تر و دقیق‏تر قرآن كریم به‏وجود آمده است، و در طى تاریخ اسلام و اسلام‏شناسى بر تعداد آنها هم افزوده شده است، <علوم قرآنى‏» نام دارد. هم‏چنین بعضى فنون نیز مانند تجوید و ترتیل و ترجمه جزو آنهاست. تعداد و عناوین این علوم و فنون قرآنى از این قرار است:

 

1) تاریخ قرآن 2) علم رسم [یعنى رسم‏الخط] عثمانى 3) شناخت مكى و مدنى 4) علم شان نزول/اسباب نزول 5) علم شناخت ناسخ و منسوخ 6) علم محكم و متشابه 7) تحدى، اعجاز و تحریف‏ناپذیرى قرآن 8) تفسیر و تاویل 9) قراءت، تجوید و ترتیل 10) فقه قرآن یا احكام قرآن 11) اعراب قرآن یا نحو و دستور زبان قرآن 12) قصص قرآن 13) علم غریب‏القرآن یا واژگان‏شناسى قرآن 14) علم یا فن ترجمه قرآن. (1)

 

2. قرآن كریم آخرین وحى‏نامه الهى در ادیان توحیدى و ابراهیمى، و كتاب مقدس اسلام است كه به عین الفاظ، وحیانى است و بدون هیچ كم‏وكاستى، با دقیق‏ترین جمع و تدوینى كه درتاریخ كتب آسمانى سابقه دارد، با استفاده از نسخه‏اى كه در زمان حیات پیامبر(ص) نوشته شده بوده; ولى حالت كتابى و مصحف نداشته، در عصر عثمان به هیئت كتاب (مصحف) درمى‏آید و این واقعه عظیم دوران‏ساز در فاصله بین یازده هجرى وفات پیامبر(ص) و سى هجرى، كه هنوز پنج‏سال از خلافت عثمان باقى بوده است، انجام مى‏گیرد.

 

3. مصاحف امام، همان مصاحف عثمانى است و تعداد آنها پنج‏یا شش نسخه بوده است كه به مراكز بزرگ جهان اسلام همراه با یك حافظ قرآن‏شناس فرستاده شده است(نسخه‏اى به مكه، نسخه‏اى به مدینه، (2) نسخه‏اى به بصره، نسخه‏اى به كوفه، نسخه‏اى به بحرین، نسخه‏اى به شام).

 

4. مصاحف امام یا عثمانى قرن‏ها باقى بوده است. چنان‏كه سه جهانگرد نامدار جهان اسلام، یعنى ابن جبیر (م 614 ق.) و یاقوت (م 626 ق.) و ابن‏بطوطه (م 779 ق.) هرسه در عصر خویش از مصحف عثمانى محفوظ در جامع كبیر دمشق - كه مورد احترام فوق‏العاده مردم و مرجع زیارت آنان بوده است - دیدن كرده‏اند. اما بدبختانه این نسخه در آتش‏سوزى سال 1310 ق. از میان رفته است. گفته مى‏شود یكى از مصاحف امام (عثمانى) هم‏اكنون در دارالكتب المصریه در قاهره محفوظ است و در ابعاد بزرگ‏تر از رحلى (فى المثل به اندازه روزنامه اطلاعات، یا كیهان) و اخیرا هم به‏دست‏خبرگان فن مرمت و اصلاح شده است.

 

5. قریب دوثلث قرآن در مكه، و كمى بیش از یك ثلث آن در مدینه نازل شده است (تاریخ قرآن رامیار، ص 263). تعداد آیات مكى 4468آیه است و تعداد آیات مدنى 1768 آیه (فرهنگ آمارى كلمات قرآن كریم، ج 1، ص 39).

 

6. قصص انبیا بیشتر در سوره‏هاى مكى بیان شده است و فقه یا احكام قرآن بیشتر در سوره‏هاى مدنى.

 

7. قصص انبیا به نحوى بخش‏بخش در سراسر قرآن كریم آمده است، داستان هیچ پیامبرى به‏طور سراسرى و یكپارچه در قرآن نیامده است، مگر داستان یوسف و برادرانش كه به‏تمامى و یكپارچه در سوره یوسف، سوره دوازدهم قرآن آمده است.

 

8. قرآن كریم دو نزول دارد: یكى دفعى و یكباره، یكى تدریجى و 23 ساله. بار اول قرآن بتمامه در <لیلة القدر» به‏صورت <جملة واحدة‏» (یكبارگى) از لوح محفوظ به بیت‏العزة یا بیت‏المعمور (در آسمان چهارم) نازل شده، و سپس نجوما یا منجما یعنى بخش‏بخش و به تفاریق در طول مدت 23 سال به تفصیل نزول یافته است (بحارالانوار، ج‏18، ص 253 و 254). نظر ملامحسن فیض كاشانى درباره دو نزول قرآن‏كریم چنین است: <نزول [اول نزول]معناى قرآن به قلب پیامبر(ص) است... سپس در طول بیست [و سه]سال هر بار كه جبرئیل بر او ظاهر شده و وحى آورده و الفاظ آن را بر حضرت مى‏خوانده است،بخش‏بخش از باطن قلب او به ظاهر زبانش نزول مى‏یافته است‏» (مقدمه نهم از تفسیر صافى).

 

9. كاتبان وحى را تا چهل نفر ازصحابه با سواد هم شمرده‏اند كه ده تن از آنان عبارتند از: 1-4. خلفاى چهارگانه 5. ابى‏بن كعب 6. زید بن ثابت 7. طلحه 8. زبیر 9. سعدبن ابى‏وقاص 10. سالم مولى ابى‏حذیفه.

 

10. ده تن از حافظان اولیه قرآن كریم از میان صحابه پیامبر(ص) عبارتند از: 1. على‏بن ابى‏طالب(ع) 2. عثمان 3. ابن مسعود 4. ابى‏بن كعب 5. زید بن ثابت 6.ابوالدرداء 7. سالم مولى ابى حذیفه 8. معاذ بن جبل 9. ابو زید 10. تمیم الدارى.

  • آخرین ویرایش:-
نظرات()       
 • تعداد کل صفحات :28  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  
آخرین پست ها