تبلیغات
واشـقان - قرآن و عترت - روستای تاریخی واشقان:به نقل از یکی از آقایان واشقانی

بعد ازسربالایی  ماستر و خسروان به مزرعه شریف آباد می رسیم که با روستای خسروان فاصله چندانی ندارد وازکنارناهارگاه معروفش با آن درخت گردوی بلند قامت واشقان را می بینید که در دامنه تپه های منتهی به کوه مرجان ( که به آن مرجن هم می گویند ) قراردارد. به همت جهاد گران  جهاد سازندگی وخود یاری های مردمی جاده منتهی به روستا چند سال پیش آسفالت شد وازبرق وپست و مخابرات و تلفن ومرکز بهداشت وشورای اسلامی و دهیاری و گاز کشی هم درآن خبری هست ولی اسراراین روستا را باید در دیگر جاهای آن جستجو کرد . درمعنی کلمه واشقان معانی متفاوتی داده شده است . بعضی آنرا آشیانه عقاب وبعضی مهد عاشقان معنی کرده اند. بررسی ها تا کنون به معنی دقیقی از این کلمه نرسیده اند . هرچه باشد طبیعت جذاب و متنوع ؛ آب وهوای خنک و زمستان سرد واشقان خاصیتی فراموش نشدنی به این سرزمین داده است .
 
 
 
  دوستان محترم واشقانی و دیگر دوستان مخاطب وبلاگ
این پست ثابت است و شما می توانیدنظرات خود را دراین پست اعلام نمایید.
 

گویش محلی مردم « خلجی » نام دارد که تا حدودی به ترکی شبیه است وبه همین خاطر خیلی ازواشقانی ها با اهالی روستاهای ترک زبان اطراف براحتی ارتباط برقرارکرده وبا درک متقابل از یکدیگر بین شان صمیمیت ومحبت وجود داشته است . این ارتباطات عاطفی باروستاهای مجاورهمچون « قرمز چشمه » ؛ « فشک »؛ «خسروان » ؛« ماستر» و«نقوسان » و « کرد آباد » و غیره باعث شده است که ازدواج هایی بین واشقانی ها واهالی این روستاها صورت گیرد وبه تبادلات فرهنگی اجتماعی واقتصادی بین روستا های محل غنایی خاص ببخشد. به خاطرهمین ارتباطات بسیاری ازمردم قدیم واشقان با اهالی دیگر روستا ها معاملات تهاتری انجام می داده اند. درآن زمانها تبادل گندم ؛ جو؛ عدس ؛ نخود ؛ لبنیات و روغن محلی ؛ احشام ؛ فرش و گلیم های دست باف وجاجیم با روستا های مجاورازرونق بسیار خوبی برخوردار بوده است . تا چند سال پیش مردم دراولین روزتابستان با گذرازدره ها ومناطق کوهستانی فیمابین و با کمک الاغ و قاطر به روستای « شاهواروق » می رفتند وضمن زیارت درزیارتگاهی که درآنجا بود؛ازبازار محلی ؛ بعضی وسایل مورد نیاز خود را تامین می کردند . زندگی مردم پرازقصه ها واسطوره های کهنی است که هنوز رگه هایی ازآنها گرمی بخش شب نشینی های مردم این روستاست.این داستانها درشب نشینی ها ومعمولا بهنگام خوردن کشمش ؛ نخود چی ویا هرچه که خود درسنت محل بدان « شب چره » می گویند با آب وتاب تمام تعریف می شوند. قسمت زیادی ازداستانها به درگیری های مردم با سارقین احشام ؛ زدوخورد با باجگیران دولتی ؛ مباشرین خانها وارباب های قدیم ؛ بزرگی عروسی ها ویا قدرت کارکردن افراد درجوانی شان بر میگردد که گاهی نیزبا چاشنی مبالغه های پراکنده همراه می شود. شهررفته هاهم هرازگاه با تلنگری به خاطرات قدیم خود شیرینی این یادگارهار را در ذهن مرورمی کنند. آب وهوای واشقان درزمستان سرد وخشک است واین سرمابعضی اوقات حتی تا اوایل تابستان هم حس می شود. من بارها شاهد بوده ام که تااول تابستان هم مادر بزرگ خودم کرسی اش براه بوده وآدم ازنشستن زیر کرسی لذتی عمیق احساس می کند. ازاوایل پاییزهم دوباره بساط کرسی براه است . مثل خیلی از روستا های ایران که بسیارخود کفا بودند؛در واشقان قدیم نیز؛ بیشتر سوخت کرسی ها را هیزم و چیزی به اسم « یاپ مو » تشکیل میداد که این آخری را ازمخلوط پهن یا همان تپاله گاو و گوسفندها درست می کردند وامروزه باورود کرسی های برقی وبخاری های گازی و دیگروسایل گرم کننده به زندگی مردم ؛ هنوز هم استفاده ازسوخت های قدیمی مرسوم است ولی به گستردگی سابق نیست چون دشوار است . اندازه « یاپ مو» ها بسته به سلیقه سازنده دارد ولی معمولا بیضوی شکل و شبیه لاک لاک پشت ولی تو پر ساخته می شدند. هرچه موقع سوختن بوی ناخوشایندی دارد ولی گرمای آن فوق العاده است !!! و تا مدتها کرسی را گرم نگه می دارد . فصل بهارکه تمام می شد خیلی ازحیاط خانه ها ؛ کناره های دیوارها و یا زمین های خالی اطراف خانه ها را می دیدید که « یاپ مو » ها را درکنارآن ردیف زده اند تا خشک شوند. زیرشان هم معمولا کاه میریختند تا بعد از خشک شدن بهتر از زمین جدا شوند . در واشقان قریب به اتفاق خانه ها دردامنه آفتاب رو ساخته شده اند و همین باعث شده است که درایام سرد ؛ آفتاب نشینی مردم درکنار دیوارهای منازل ویا مهتابی های رو به آفتاب بسیار دلچسب ومرسوم باشد . ازسمت غرب که به واشقان نگاه کنی درختان گردوی سترگی که در حاشیه رودخانه خشکی که در پایین ترین قسمت روستاقرار دارد و ازکنار مدرسه قدیمی و غسالخانه نوساز می گذردخود نمایی می کنند. چندین درخت رشید صنوبرنیزلابلای خانه ها وباغها سرک می کشند و نمای روستا را ازیکنواختی در میاورند. ضمن اینکه درست در پشت سر روستا دو کوه سیاه رنگ که رنگ سیاه خاکشان وجه تسمیه آنها است قامت برافراشته اند . مقصودم قره تپه ( تپه سیاه ) کوچک وبزرگ است که معمولا ایام بهار و بخصوص روز سیزده بدرمحل گشت وگذارجوانهای بااحساس وپرشورهیجان روستا وواشقانی هایی است که از تهران واراک و یا حومه این شهرها به آنجا آمده اند. خانه های واشقان به جزاینهایی که درده پانزده سال اخیرساخته شده اند بیشترازجنس گل رس هستند واگرچه بعضی هاشان دروضعیتی غمبار رو به ویرانی اند ولی هنوز خوب مانده اند. پایه های محکم این خانه های خشت وگلی سالها ضربات بی مهابای باد وباران و کولاک های زمستانی را بجان خریده وپایدارمانده اند ولی من فکر می کنم بی مهری آدمها بیشربرجراحت دل این دیوار هااثرکرده وآنها را تخریب کرده اند. آنهایی که سالهاست بی خبراز آب و ریشه شان راهی شهرهاشده اند وکمترهم وقت می کنند مظاهر شهری را کنار گذاشته وبی کلاسی کنند وبه روستا بیایند. شایدهم دوست ندارند دهاتی خطابشان کنند !!! شاید هم قفل وزنجیرهای شهر دیگر اجازه نمی دهد آد مها صفای روستا را باحقه ها وفریب شهرعوض کنند . هر چه هست نمی دانم وشاید من هم خودم ازاین آدمها باشم .!!!! باوجود آهنی شدن درب ورودی خانه ها دراین چند سال اخیر، هنوزخیلی ازخانه ها با همان کلون های چوبی و کوبه های فلزی باز وبسته می شوند وبه محض ورود باسکوهایی مواجه می شویم که دروسط آنها تنورهایی برای پخت وپزنان تعبیه شده اند ودربهار و تابستان مسکن اصلی ساکنین است .درقدیم بیشترکلاس های مکتب خانه ها دراین سکوها برگذار می شد . این سکوها محل هایی بوده اند که اکنون در تهران به اندازه ششصد خانوار تربیت شده اند که بیشترشان توسط یکی از میرزا های معروف بنام مرحوم میرزا عباس واشقانی تربیت شده اند که به این آب وخاک و میهمن عزیزمان جمهوری اسلامی ایران خدمت می کنند . در حیاط خانه ها قسمتی هست که به آن « حصارک » می گویند ودرایام گرمتر سال محل نگهداری گوسفند وگاوها است و معمولا هم کمی آن طرف تر ازآن توالت های روبازو یا سقف دار بدون در قرار داشت !!! . البته این اواخر به خاطر پیشرفت های بهداشتی استفاده از این توالت های رو باز ( اوپن !!! ) کمتر شده است ولی هنوز در برخی خانه ها دیده می شوند. معماری روستا ازنظم خاصی تبعیت نمی کند وهمین عامل باعث شده است کوچه های واشقان پر ازپیچ وخم باشند که درزمستان پر ازبرف روفته ازبامها شوند وگذرازآنها دشوار شود. در سالهای اخیر خیلی از تهران واراک و کرج نشین ها و بطور کلی آنهایی که به شهر های بزرگ رفته اند مازاد در آمد های خود را در واشقان سرمایه گذاری کرده وبا نظم بخشیدن به خانه ها ومعماری آنها از تخریب وطن شان جلو گیری کرده اند که این کار بسیار قابل تحسین است . اگرچه ازنظرجغرافیایی واشقانی وسعت زیادی ندارد ولی برای تسهیل درتمایز مکانها واشقان به چند محله تقسیم شده است که مهمترین محله ها را محله بالا ( ای سه ) ؛ محله پایین ؛ محله گلان ( محله گلها ) و پشت قلعه ( قلا هارتی ) تشکیل میدهد . واشقان در ساختار معماری روستایی خود سه کوچه عمودی وچهار کوچه افقی بزرگ دارد که خانه ها درکنار آنها ردیف شده اند . بعضی منازل از دو طرف به دو کوچه باز می شوند. بخاطر تنگ و ناصاف بودن شان ؛وقرار داشتن کوچه ها در شیب رو به افزایش روستا ؛ کوچه های عمودی تقریبا غیرماشین رو و کوچه های افقی نیزتاحدودی برای اتومبیل های کوچک قابل تردد هستند . آنهایی که بضاعتشان اجازه میداده است خانه های آجری جدید سازدرواشقان را رونق داده اند وبعضی هم مدرنیته رابا سنت قدیم تلفیق وقسمت های خراب شده را با همان بافت قدیمی وصله کرده اند که دیدنی است . بیشترخانه ها دو طبقه اند وبی اغراق می توان گفت که هیچ خانه ای نیست که بیشترازدوطبقه داشته باشد . به اتاق هایی که برای مواقع خاص ( ! ) و یا مهمان ها اختصاص یافته اند بالا خانه گفته می شود که معمولا با فرش وگلیم های دست باف ودرشت فرش شده اند. بالاخانه ها جاهای دنجی محسوب می شوند. گاهی عکس هایی اززمان جوانی پدربزرگ ها بردیوارشان پیدا میشود. پرده هایی قشنگی منقش به بته جقه وگلهای سرخ و یا رنگهای تند دارند و بیشترازجنس پنبه ویا چیت هستند. در طاقچه هایشان هم بعضا کتابهای قرآن ونصاب الصبیان و یا نسخه های چاپ سنگی دیوان اشعار پیدا میشود . دربعضی ازاین بالاخانه ها جاجیم ویا فرش های دست بافی یافت می شوند که درنوع خود بی نظیرند ومادربزرگها با وسواس خاصی با آنها زندگی کرده وازآنهامراقبت می کنند. استفاده ازورق های شیروانی نیزدرخانه هایی که صاحبانشان وقت برف روبی های طاقت فرسای زمستان را ندارند روبه گسترش است ولی هنوزکم نیستند خانه هایی که سقف هایشان را با تیرهای چوبی درختان صنوبر؛ بید وشاخه های آن پوشانده است. با اینکه دیوارداخلی اتاق های نشیمن خانه ها تقریبا هرسال با پودرسفیدی که همان خاک سفید محلی است و دارای معدن است .


خانه ها از داخل بسیاردیدنی است. بعضی هایشان اینقدر دود خرده وسیاه هستند که حدوخساب ندارد . درفاصله یک تا یک مترونیمی دیوارداخلی بعضی ازاتاقهای درونی و خنک منازل صندوقهایی با درب .کلونهای کوچک چوبی دیده می شودکه درقدیم ازآنها به عنوان یخچال استفاده میشده وهنوز هم ماست وسر شیرولبنیات خانواده را درآنها نگهداری می کنند. سوراخ هایی به طرف بیرون ، هوای تازه را بدرون این محفظه های هاکه به گویش واشقانی بدان « پکک » ( pa kak ) می گویند هدایت می کند وکار تهویه هوا را انجام می دهند . دراتاقهای اندورنی که محل نگهداری وسایل محسوب می شوند بسته به حرفه پدر خانواده چیزهای عجیب وغریب فراوانی یافت می شود !!! . ازظرفهای مسی وقابلمه های رویی گرفته تا سینی های مجمعی بزرگ وکوچک وطناب های متعلق به پنجاه سال پیش !!. و پی سوزهای قدیم که به عنوان چراغ استفاده می شده است و اکنون به نوع خود عتقیه محسوب می شوند. خورجین های دستباف وگونی های گندم وجو وچرخ های نخ ریسی قدیمی و دوکهای مربوطه ؛ وسایل جدا نشدنی این خانه ها هستند . در برخی از خانه ها هم دستاس های سنگی که به عنوان اسیاب از آن استفاده میشده است هنوز موجود است . روی رفها وطاقچه های اتاق ها هم وسایل ریزودرشتی یافت می شوند که به امید بکارآمدن درروزی لای درزخشت ها چپانده شده اند . دارهای گرد وغبار گرفته قالی ؛ انواع داس ؛ شانه های قالی بافی ؛ اره ؛ الک های آرد ؛ لاجین های کشک سابی وچراغ های لمپا از دیگروسایل موجود در قریب به اتفاق این اندرونی ها هستند که واقعا دیدنی هستند ودر نوع خود عتیقه محسوب میشوند و ساکنان قدیمی هم قصد دل کندن از آنها را ندارند !!. هرکسی سعی کرده است خرمن محصولاتش رادرنزدیک ترین محل به خانه بسازد.


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 5 مهر 1397
نظرات()   
   
Why does it hurt right above my heel?
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:54 ب.ظ
Simply wish to say your article is as astonishing.

The clearness in your put up is just excellent and i can think you are an expert in this subject.

Well along with your permission let me to snatch your feed to keep up
to date with forthcoming post. Thank you 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.
https://katinatollner.wordpress.com
شنبه 14 مرداد 1396 09:57 ق.ظ
It's an amazing article in support of all the online users; they will
obtain advantage from it I am sure.
How long do you grow during puberty?
جمعه 13 مرداد 1396 11:13 ب.ظ
I have read so many articles on the topic of the blogger lovers however this post is in fact a good post, keep it up.
http://kathyrnvaneaton.hatenablog.com/
جمعه 13 مرداد 1396 09:41 ب.ظ
Hello, every time i used to check web site posts here in the early hours in the daylight, because i
love to learn more and more.
تخفیف ریحون
یکشنبه 1 مرداد 1396 01:33 ق.ظ
تخفیف ویژه 10 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 10 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 10 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 10 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 10 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه.
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 10هزار تومن پرداخت میکنید.
راستی در ماه مبارک رمضان برای مسافران و معذورین شرعی قبل و بعد از افطار باز است.
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

ساخت وبلاگ
سه شنبه 6 تیر 1396 06:37 ق.ظ
ساخت وبلاگ
سیستم وبلاگدهی آریا با فضایی متفاوت و امکاناتی جدید و کاربردی پذیرای شما وبلاگ نویس عزیز می باشد
همین حالا شعبه 2 وبلاگ خود را با هر موضوعی که باشد می توانید در سایت آریا افتتاح نمایید .
تجربه ای متفاوت و لذت بخش با سایت آریا
SiteAria.ir
زائرسرای قم
دوشنبه 5 تیر 1396 07:03 ب.ظ
ســــلام !
وبلاگتون زیباست!
موفق باشید
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 09:43 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I am trying to find things
to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
BHW
سه شنبه 15 فروردین 1396 11:49 ب.ظ
Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers
and starting a new initiative in a community in the same
niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done
a extraordinary job!
محمد
شنبه 2 بهمن 1395 08:48 ب.ظ
سلام دوست عزیز
درباره ی کسب درآمد از اینترنت چه اطلاعاتی داری ؟
من برای تو پیشنهادات و آموزش هایی دارم که تو رو به درآمد میلیونی می رسونه
برای مشاهده پیشنهادات به سایت زیر مراجعه کن:
jobstarter.ir

سوالی هم اگه بود می تونی از راه های ارتباطی زیر بپرسی:
تلفن:02166150185
تلگرام:09031642062
سه شنبه 23 آذر 1395 11:31 ق.ظ
من یک فراهانی هستم و برعکس این همه تعریف از واشقان که تمام مردمانش از خون هم تشنه اند و چشم دیدن همدیگر را در ادارات ندارند آدمهای حسود و خسیس هستند و در یک جمع که قرار میگیرند فقط از خود تعریف های علکی میکنند شخصیت صفر دارند من برای چندین بار مسافر بردن تقریبا همه را شناختم سر 5قرون خودشون میکشند . و خودشان را به گدایی میزنن که کرایه کمتر بدن مخصوص اون یارو که در راه سازی کار میکرد بینهایت خسیس است .
ملیکا سلطانی فر
دوشنبه 8 آذر 1395 04:33 ق.ظ
سلام
دوست عزیزم وبلاگ زیبایی داری و میخوام ی چیز رو بهت توصیه کنم پس حتما بخون
خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عاشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده اید.
دوستان و یا اطرافیان شما به راحتی دل دیگران را بدست می آورند راحت همه عاشقشان می شوند ولی شما با وجود موقعیت بهتری که دارید موفق نمی شود! چرا ؟
آرزوی داشته اید که شماهم شخص مورد علاقه خود را مثل دیگران در کمترین زمان شیفته و عاشق خود نمایید اما ... چرا؟
کتاب چگونه دیگران را عاشق کنیم رو من برای اولین بار خوندم و اولین کتابی بود که کامل خوندم واقعا فوق العاده است اگه میخوای کسی رو عاشق خودت کنی این کتاب رو حتما بخون
لینک دانلود:
http://aymarket.ir/book/?p=261
mahsa
جمعه 30 مهر 1395 11:15 ب.ظ
سلام وبلاگ زیبایی داری برای افزایش بازدید وبلاگت بیا به آدرس و وبلاگت را ثبت کن تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلی که وبلاگت را ثبت میکنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگنویسان ایران است وپر بازدید ممنون
اتاکو
شنبه 24 مهر 1395 01:19 ق.ظ
سلام
دوست عزیز امیدوارم حال خوبی داشته باشید از وبلاگتون دیدن کردم.
ما یک محصول ویژه برای شما داریم که قسمتی از کار های روزانه رو براتون آسون و راحت میکنه
به سایتمون سر بزنید هر دیدی یه بازدید هم باید داشته باشه دیگه
مطمئنم پشیمون نمیشی
منتظرم
آی مارکت
پنجشنبه 17 تیر 1395 11:11 ق.ظ
سلام و احترام خدمت مدیر محترم وبلاگ

به تازگی فروشگاهی راه اندازی کردیم که میتوانید محصولات خوبی با قیمت مناسب سفارش بدید

مارک خوب MP3 Player فقط 14000 تومان
دستگاه برقی دفع حشرات 18000 تومان
ماساژور ، ساعت LED ، عینک و وسایل دیگه....

خودتون بیاید قیمت ها رو ببینید چقدر مناسبه

منتظرتون هستیم!


آرش
یکشنبه 9 خرداد 1395 05:06 ق.ظ
سلام

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

به منم سر بزن!

منتظرم!


mahsa
شنبه 28 فروردین 1395 11:03 ق.ظ
سلام وبلاگ زیبایی داری برای افزایش بازدید وبلاگت بیا به آدرس و وبلاگت را ثبت کن تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلی که وبلاگت را ثبت میکنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگنویسان ایران است وپر بازدید ممنون
سه شنبه 24 فروردین 1395 09:30 ق.ظ
سلام
وقت به خیر
من خاطره ای از استاد "زین العابدین واشقانی" خوندم و قصد داشتم این مطلب رو در کتابی یاد بکنم.
ولی متسفانه تاریخ تولد ایشون رو هرچی سرچ کردم، نتونستم پیدا بکنم.
لطف میکنید سال تولد ایشون رو بفرمایید؟
سپاسگزارم
تبادل لینک کنیم؟
سه شنبه 11 اسفند 1394 03:38 ب.ظ
سلام وبلاگتون خوبه پیگیر مطالبتون هستم میخوای با وبلاگم تبادل لینک کنیم؟
مریم
شنبه 1 اسفند 1394 08:10 ب.ظ
سلام وبلاگتون خوبه پیگیر مطالبتون هستم میخوای با وبلاگم تبادل لینک کنیم؟
yashar
شنبه 2 آبان 1394 12:13 ب.ظ
سلام خوبی ؟ از وبلاگت خیلی خوشم اومد به منم سر بزن بازم میام . مرسی
تبادل لینک اتوماتیک
جمعه 28 آذر 1393 09:54 ب.ظ
سلام تبادل لینک میکنی فقط چند ثانیه طول میکشه
تبادل لینک اتوماتیک
جمعه 28 آذر 1393 09:53 ب.ظ
سلام تبادل لینک میکنی فقط چند ثانیه طول میکشه
تبادل لینک اتوماتیک
جمعه 28 آذر 1393 09:52 ب.ظ
سلام تبادل لینک میکنی فقط چند ثانیه طول میکشه
آموزش آنلاین رایگان
دوشنبه 17 آذر 1393 08:32 ب.ظ
داشتم سایت های آموزشی رو سرچ می کردم یک سایت آموزش آنلاین پیدا کردم که به نظرم جذاب اومد. توش کلی دوره های رایگان بود.لینکشو براتون گذاشتم. | http://cetkaacademy.ir/ | آموزش آنلاین رایگان
یادداشت های امیر
پنجشنبه 17 مهر 1393 12:58 ب.ظ
در یادداشت های امیر بخوانید:
هذیان
نامه عاشقانه و.........
mina
دوشنبه 14 مهر 1393 02:31 ب.ظ
سلام عید قربان مبارک. از وبلاگت خیلی خوشم اومد به منم سر بزن و آدرس وبلاگتو واسم بزار تا بتونم هر روز من و بقیه بازدید کنندگان سر بزنیم محلی که وبلاگتو ثبت میکنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگ نویسان ایران است و پر بازدید.ممنون
شارژ ایرانسل
شنبه 12 مهر 1393 07:18 ب.ظ
سلام دوست عزیز سایت مفید و زیبایی دارید لطفا سایت من را به آدرس http://irancellha.ir با نام خرید شارژ ایرانسل یا شارژ ایرانسل در سایت خود لینک نمایید موفق باشی و سر افراز با تشکر
سارال
شنبه 8 شهریور 1393 05:16 ب.ظ
میدونید چی برام جالبه تاریخی که شما برا خلجی ها نوشتید مثه تاریخی هست که قوم قاراپاپاق داره تقریبا.....
پاسخ علی واشقانی فراهانی :
سارال
جمعه 7 شهریور 1393 01:19 ب.ظ
سلام من از ایل قاراپاپاق یا همون برچلو هستم که الان ساکن نقده اذربایجانغربی هستیم..........امامیدونم که اصالت ابااجدادی برمیگرده به کمیجان و استان مرکزی...درسته از این مهاجرتها بیشتر از 150 سال میگذره اما واقعا دوس دارم بیام و ایم مناطق و از نزدیک ببینم......واقعا دوس دارم...
پاسخ علی واشقانی فراهانی : باسلام خوشحال شدم به وبلاگ من سرزدین لطفا بیشتر خودتان را معرفی کنید. تشریف بیاورید .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها

فرهیختگان واشقان فراهان - استان مرکزی..........دوشنبه 14 آبان 1397

استاد فتحعلی واشقانی فراهانی - خوشنویس..........یکشنبه 13 آبان 1397

شیطان می گوید:..........یکشنبه 13 آبان 1397

فرهیختگان واشقان(مرحومین)..........یکشنبه 13 آبان 1397

روستای تاریخی واشقان:به نقل از یکی از آقایان واشقانی..........پنجشنبه 5 مهر 1397

از منظر قرآن تفکر و رفتار قارونی چه شاخص‌هایی دارد؟..........دوشنبه 2 مهر 1397

حیات طیبه دنیا و آخرت در گرو ایمان و عمل صالح..........شنبه 17 شهریور 1397

دو گروه پیرو حق براساس آیات قرآن..........سه شنبه 9 مرداد 1397

20 حدیث درباره روزه و روزه داری..........یکشنبه 30 اردیبهشت 1397

حوزه درس امام سجاد (ع)..........یکشنبه 2 اردیبهشت 1397

‏" یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ، یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ، حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ‏؛..........یکشنبه 5 فروردین 1397

ضمانت بهشت..........یکشنبه 5 فروردین 1397

زن کیست....؟! ..........سه شنبه 3 بهمن 1396

حروف شمسی وحروف قمری..........شنبه 2 دی 1396

✨ #سلام_بر_حسین_ع ✨..........دوشنبه 1 آبان 1396

همه پستها