تبلیغات
واشـقان - هفتاد نكته قرآنى 2
چهارشنبه 17 تیر 1394  10:35 ق.ظ

40. اعلام قرآن، یعنى شناخت و معرفى صاحبان نام‏هاى خاص در قرآن كریم كه این نام‏هاى خاص:

 

1) گاه شامل رجال است; مانند ذوالقرنین یا شعیب یا ابراهیم.

 

2)گاه‏شامل نساء است; مانند مریم و زنان بعضى انبیا یا زلیخا كه تحت عنوان امراة العزیز همسر عزیز مصر از او نام برده شده است.

 

3)گاه شامل اماكن جغرافیایى است; نظیر مصر، مدین، مكه و مدینه.

 

4)گاه شامل غزوات است; مانند بدر، احد (از احد بالصراحه نام برده نشده است) یا حنین.

 

5) گاه شامل اقوام است; مانند عرب، عاد، یاجوج و ماجوج.

 

6) گاه شامل نام فرشتگان است; مانند جبرئیل، میكائیل، ملك الموت، مالك دوزخ، هاروت و ماروت.

 

7)گاه شامل آلهه كفر و بتان است; مانند عزى، لات، منات، ود، سواع، یعوق.

 

8) گاه شامل ائمة الكفر است; مانند فرعون، سامرى، قارون.

 

9)گاه شامل موجودات غیبى اخروى است; مانند بهشت، جهنم، سلسبیل، كوثر.

 

10)گاه شامل كتب آسمانى است: زبور، تورات، انجیل و قرآن.

 


41. آیا قرآن غث و سمین دارد؟ این مساله از قدیم معركه آراى قرآن‏پژوهان و قرآن‏شناسان مسلمان بوده است. از قدما كسى كه با صراحت تمام به این سؤال جواب مثبت داده امام محمد غزالى است، كه طبق اعتقاد خود به غث و سمین داشتن قرآن‏كریم، كتابى به سلیقه خود از آیات برتر قرآنى برگزیده است كه جواهرالقرآن نام‏دارد و جمعا نزدیك 1400 آیه (كمتر از یك‏چهارم كل آیات قرآن) برگزیده است. در این زمینه قابل توجه است كه یك قطعه دوبیتى فارسى كه گوینده‏اش مجهول است از قدما به‏دست ما رسیده است. در قدمت این قطعه دوبیتى همین بس كه ابن‏عربشاه (احمدبن محمد، 791 - 854 ق.) نویسنده كتاب عجائب‏المقدور فى اخبار تیمور (به‏عربى) این دو بیت فارسى را به دو بیت عربى، كه هموزن و همقافیه آن است، ترجمه كرده است كه هردو، هم دو بیت فارسى و هم دو بیت عربى را نقل مى‏كنیم:

 

در بیان و در فصاحت كى بود یكسان سخن گرچه گوینده بود چون جاحظ و چون اصمعى در كلام ایزد بیچون كه وحى منزلست كى بود تبت‏یدا مانند یا ارض ابلعى ما استوى فی موقف الافصاح منطیق و لو قد سحبا سحب سحبان و اصمى اصمعى فافتكر فیما ترى فی منزل اعیى الورى هل ترى تبت تحاذی قیل یا ارض ابلعی

 

(زندگى شگفت‏آور تیمور، ترجمه محمدعلى نجاتى، ص 337)

 

42. قاریان هفت‏گانه یا قراء سبعه، كه در واقع ائمه قراءت و قراءت‏شناس و مقرى (داناى علم قراءت و قراءت‏پژوه) هستند، عبارتند از:

 

1. عبد الله بن عامر دمشقى (م‏21- 118ق.) 2. عبد الله بن كثیر مكى (45 - 120ق.) 3. عاصم بن ابى النجود (76-128ق.) 4. زبان بن علاء ابو عمرو بصرى (68 - 154ق.) 5. حمزة بن حبیب كوفى (80 - 156ق.) 6. نافع بن عبد الله مدنى (70 - 169ق.) 7. على بن حمزه كسائى (119-189ق.).

 

43. متشابهات طبق تصریح قرآن كریم (آل عمران، 7) در قرآن كریم وجود دارد، یعنى آیه‏ها و عباراتى از قرآن كه آنها را نمى‏توان و نمى‏باید به‏معناى ظاهرى گرفت. مانند این‏كه <عرش الهى بر آب بود». در برابر متشابهات، محكمات است كه بخش اعظم قرآن را تشكیل مى‏دهد و معناى آنها از ظاهرشان برمى‏آید; مانند <الوالدات یرضعن اولادهن حولین كاملین‏» (بقره، 233) (مادران باید فرزندانشان را دو سال كامل شیر دهند). متشابهات در قرآن كریم در حدود دویست آیه در میان 6236 آیه است. تاویل متشابهات جایز و بلكه لازم است و آن وظیفه و در حد توان راسخان درعلم وایمان است. و برعكس، تاویل محكمات غیرلازم و ممنوع است.

 

44. آیا تاویل قرآن را فقط خداوند مى‏داند؟ این بحث معركه آراى مفسران و قرآن‏پژوهان اهل سنت و شیعه است و مرجع قرآنى آن آیه هفتم از سوره آل‏عمران است كه پس از بیان این‏كه قرآن هم محكمات دارد كه اساس كتاب را تشكیل مى‏دهد و هم متشابهات، و بیان این كه كژدلان در پى تاویل بر وفق هوى و هوس‏هاى خود هستند مى‏فرماید كه: <و ما یعلم تاویله الا الله والراسخون فى العلم‏» كه این عبارت قرآنى هم از نظر نحوى و هم بلاغى قابلیت دو قراءت دارد: الف) قراءت وقف پس از الله، كه قراءت اكثر اهل سنت است مگر معدودى از بزرگان آنان، مانند زمخشرى، قاضى عبدالجبار همدانى، ابوالسعود عمادى، آلوسى، قاضى بیضاوى و حتى نحویان بزرگى چون نحاس، عكبرى و محمود صافى، ب) قراءت عطف، یعنى عطف الراسخون فى العلم به‏الله كه قراءت اكثریت قریب به اتفاق شیعه امامیه است و عده‏اى از بزرگان اهل سنت كه نام بعضى از آنان را هم‏اكنون یاد كردیم. آرى چون در این آیه الراسخون فى العلم در مقام مدحند، و ندانستن تاویل قرآن مدح نیست، و چون اگر كسى جز خداوند داناى تاویل متشابهات قرآن نباشد، العیاذ بالله قرآن شبیه به‏معما و در نهایت ناقض غرض صاحب قرآن خواهد شد، و نمى‏توان گفت كه حتى حضرت رسول(ص) و ائمه اطهار: تاویل قرآن را نمى‏دانند، لذا در پاسخ به این سؤال كه در صدر این فقره آوردیم مى‏گوییم كه آرى راسخان در علم كه در درجه اول عبارت از حضرات معصومین: هستند (كه فرموده‏اند: نحن الراسخون فی العلم، فنحن نعلم تاویله/ ما راسخان در علمیم، لذا تاویل قرآن را مى‏دانیم) و سپس ائمه علم وادب و قرآن‏شناسان و قرآن‏پژوهان دانشور، داناى تاویل متشابهات و تواناى تاویل متشابهاتند.

 

45. قرآن كریم به انواع شكل‏ها و شیوه‏ها كتابت و چاپ شده است. از مهم‏ترین خوشنویسان قرآن در عصر قدیم، ابن‏مقله (واضع خط ثلث) و ابن بواب و یاقوت مستعصمى، و در اعصار جدیدتر از همه مشهورتر احمد نیریزى است كه یكى از مصاحف كتابت او درعصر جدید تحت عنوان‏<قرآن مستضعفین‏» (پس از زدودن نام قبلى آن كه به پهلوى دوم مربوط بوده است) به‏طبع رسیده است. در جهان اسلام یكى از بهترین خوشنویسان معاصر، حامدالآمدى خطاط هنرمند ترك است، و دیگر عثمان‏طه خطاط هنرمند سورى و هم‏چنین قرآن به ابعاد مختلف كتابت و چاپ شده از جمله كل قرآن در یك صفحه (حتى كوچك‏تر از یك صفحه روزنامه اطلاعات) به‏طبع رسیده است كه طبعا بسیار ریز است و فقط با ذره‏بین قابل خواندن است. هم‏چنین با كاغذ بسیار نازك در ابعاد یك در دوسانتى‏مترى هم چاپ شده است. و یكى از كتابت‏هاى آن در قطع بزرگ كتابت بایسنقر میرزا (802 - 838ق.) شاهزاده هنرمند تیمورى، به خطى است كه غیر خبرگان آن را ثلث مى‏خوانند اما در واقع خط محقق است، و در ابعادى تقریبا یك متر در نیم متر كتابت‏شده بوده و شاید هنرى‏ترین خوشنویسى قرآن بوده است و گویا مدت‏ها در دروازه‏قرآن شیراز محفوظ بوده است، سپس به‏جاى روزگار، مردم نامسؤول و بى‏فرهنگ روزگار، آن را صفحه-صفحه كرده‏اند و طوفان حادثه، یعنى همین تاراج‏گرى و طماعى، هر برگ آن را به دیارى افكنده است و امروز اغلب برگ‏هاى آن در موزه‏هاى معروف جهان محفوظ است.

 

46. نخستین چاپ قرآن به‏وسیله پاگانینى در ونیز در فاصله سال‏هاى 1503 تا 1523م. انجام گرفته است. طبع‏هاى مهم دیگر قرآن كریم عبارتند از: طبع ابراهام هینكلمان در 1694م. (هامبورگ); طبع فلوگل (1834م.، لایپزیك); طبع سن‏پترزبورگ كه اولین طبع براى مسلمانان است در 1787م.; طبع تبریز در 1242ق. یا 1244ق. نخستین تصحیح و طبع علمى قرآن كریم در جهان اسلام مصحف قاهره است، در سال 1343ق. / 1923م.، تحت اشراف استادان الازهر، و با حمایت ملك‏فؤاد اول. این مصحف بر معتبرترین كتب رسم‏الخط خاص قرآن و قراءات خاص قرآن استوار است و با روایت معیارین حفص از عاصم تدوین شده است. مصحف مدینه كه امروزه مصحف عالمگیر و رسمى جهان اسلام شمرده مى‏شود، برهمان تصحیح و طبع مصحف قاهره استوار است و به خط عثمان طه خطاط هنرمند سورى است.

 

47. ترجمه فارسى، یعنى قدیم‏ترین ترجمه قرآن در عهد رسول الله(ص) انجام گرفته است; زیرا در نامه‏هاى ایشان به پادشاهان آن روزگاران، مانند نجاشى و مقوقس و خسروپرویز، آیات قرآنى هم بود، و طبعا ترجمه نامه‏ها و آیات به اطلاع آنان مى‏رسید، و حضرت(ص) این معنا را مى‏دانستند و انكارى نمى‏فرمودند. دیگر این‏كه عده‏اى از ایرانیان از سلمان خواسته بودند كه سوره حمد (و بعضى آیات قرآنى) را براى آنان به فارسى ترجمه كند و او چنین كارى انجام داده بود از جمله بسم الله الرحمن الرحیم را به <به نام یزدان بخشاینده‏» ترجمه كرده بود، و حضرت رسول(ص) از این مساله باخبر بودند و انكارى نفرموده بودند. در قرون بعد نیز ایرانیان نخستین قومى از مسلمانان بودند كه قرآن را به‏زبان مادرى و رسمى خود ترجمه كردند. تا قبل از كشف و تصحیح قرآن قدس به‏همت آقاى دكتر على رواقى، ترجمه تفسیر طبرى كه ترجمه آیات قرآنى را نیز همراه دارد و در سال 345ق. صورت گرفته بود، كهن‏ترین ترجمه فارسى قرآن شمرده مى‏شد. ولى ترجمه قرآن قدس از آن هم كهن‏تر و متعلق به سال‏هاى بین 250 تا 350 هجرى قمرى است.

 

48. ترجمه تركى قرآن، نسخه‏اى از ترجمه تركى قرآن با تاریخ 734ق. در موزه‏هاى هنرى تركى - اسلامى استانبول نگهدارى مى‏شود، كه قدیم‏ترین ترجمه موجود تركى قرآن است.

 

49. ترجمه اردو، نخستین ترجمه قرآن كریم به زبان اردو، ترجمه مولاناشاه رفیع‏الدین دهلوى است (1190 ق.); اما از آن پس اردوزبانان در ترجمه و تفسیر قرآن كریم در فاصله چهار قرن، سنگ تمام گذاشته‏اند و كتابشناسى ترجمه‏ها و تفسیرهاى قرآن كریم به زبان اردو كه منتشر شده است، بیش از یك‏هزار اثر را دربر دارد.

 

50. ترجمه لاتین، نخستین ترجمه لاتینى قرآن را رابرت كتونى (روبرتوس كتننسس) در سال 1143م. انجام داد كه قرن‏ها بعد با اجازه مارتین لوتر اجازه چاپ پیداكرد.

 

51. ترجمه انگلیسى قرآن، قرآن كریم به انگلیسى بیش از هر زبان اروپایى دیگر ترجمه شده است و امروزه بیش از چهل ترجمه كامل و یك‏صدوبیست ترجمه برگزیده از قرآن كریم به انگلیسى وجود دارد. نخستین ترجمه كامل انگلیسى به قلم الكساندر راس است كه از روى ترجمه فرانسوى در سال 1648م. به عمل آمده است. از غیر مسلمانان ترجمه آرتور آربرى ترجمه‏اى ممتاز است. و از مسلمانان ترجمه‏هاى پیكتال و عبد الله یوسف على.

 

52. ترجمه فرانسوى قرآن. بهترین ترجمه‏هاى فرانسوى قرآن ترجمه كازیمیرسكى، و ترجمه بلاشر است.

 

53. ترجمه آلمانى قرآن. بهترین ترجمه‏هاى آلمانى قرآن ترجمه اولمان، ترجمه هنینگ، و اخیرا ترجمه همراه با توضیحات و واژه‏نما (كونكوردانس) اثر رودى پارت است.

 

54. ترجمه روسى قرآن. بهترین ترجمه‏هاى روسى قرآن یكى ترجمه كراچفسكى است، و دیگرى كه در سال جارى (1374ش.) انتشار یافته است ترجمه پرفسور عثمانوف.

 

55. اولین مفسر قرآن حضرت رسول(ص) هستند و نمونه‏اى از تفسیرهاى ایشان، با ترتیب سوره به‏سوره در كتاب اتقان سیوطى نقل شده است. نیز بسیارى از احادیث از ایشان نقل شده است كه روشنگر آیات قرآنى است و احادیث تفسیرى نام دارد.

 

56. پس از رسول‏الله(ص) بزرگ‏ترین قرآن‏شناس و مفسر جامعه اسلامى درصدر اسلام، حضرت على‏بن ابى‏طالب(ع) است كه سوگند یاد فرموده است كه اگر بخواهم تفسیر سوره حمد را درحدى كه هفتاد بار شتر باشد، بیان مى‏دارم. هم‏چنین ایشان از حافظان قرآن و كاتبان وحى بوده است و مصحف خود را در فاصله‏اى كمتر از یك هفته پس از وفات رسول‏الله(ص) جمع كرد. ولى چون داراى توضیحات و اضافات تفسیرى بود و فى‏المثل نام منافقان را كه در قرآن با اشاره و بدون نام آمده است، بالصراحه معلوم مى‏كرد و نظایر این، آن جمع و تدوین را كه برحسب نزول بود از ایشان نپذیرفتند. حضرت ابتدا آزرده شدند; ولى سپس با دیدن روشمندى و اتقان شیوه كار گروه زیدبن ثابت در عهد عثمان و كمال دقت و مراقبتى كه در تدوین مصحف امام (مصاحف عثمانى) به كار رفته بود آن‏را پذیرفتند و مصحف خود را ظاهر نساختند و فرمودند: اگر همان مسؤولیتى كه به‏عثمان داده شد به من داده مى‏شد من نیز در جمع و تدوین قرآن همان كار را مى‏كردم.

 

57. پس از حضرت رسول و حضرت على(ع) بزرگ‏ترین قرآن‏شناس جامعه صدر اسلامى ابن عباس (عبدالله‏بن عباس) صحابى گرانقدر و شاگرد حضرت على(ع) بوده است كه اقوال تفسیرى او كه در دل تفسیر طبرى آمده بوده است، به‏صورت مستقل جمع شده و به كوشش فیروزآبادى صاحب قاموس تحت عنوان تنویر المقباس فى تفسیر ابن‏عباس مدون گردیده و در عصر جدید انتشار یافته است.

 

58. پس از ابن‏عباس شاگرد بزرگش مجاهد، مفسرى‏بزرگ است و گویند سى‏بار قرآن‏كریم را به‏درس و تفسیر نزد ابن‏عباس دوره كرده بود و به روایتى شاگرد حضرت على(ع) هم بوده است. در سال‏هاى اخیر تفسیر او در دو مجلد به‏طبع رسیده است.

 

59. مهم‏ترین تفسیر قدیم جهان اسلام تفسیر طبرى مورخ و محدث بزرگ ایرانى‏است (متوفى 310ق.) كه به جامع‏البیان معروف است و در سى مجلد به‏طبع رسیده است. این تفسیر قدیم‏ترین و مهم‏ترین تفسیر نقلى یا ماثور جهان اسلام هم شمرده مى‏شود.

 

60. قدیم‏ترین تفسیرهاى شیعه یكى تفسیر على بن ابراهیم قمى است كه در دو مجلد به طبع رسیده است; و دیگر تفسیر فرات كوفى كه آن نیز طبع منقحى دارد. قمى و كوفى از رجال اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجرى‏اند.

 

61. قدیم‏ترین تفسیر فارسى شیعه امامیه، تفسیر ابوالفتوح رازى (متوفاى نیمه‏اول قرن ششم هجرى) است كه روض‏الجنان و روح‏الجنان نام دارد. این تفسیر دربیست جلد است و پیش‏ترها به كوشش علامه‏قزوینى،مرحوم قمشه‏اى، مرحوم‏شعرانى واخیرا به كوشش دكتر محمدجعفر یاحقى ودكتر مهدى ناصح به‏طبع رسیده است.

 

62. قدیم‏ترین تفسیرعرفانى فارسى تفسیركشف‏الاسرار و عدة‏الابرار اثر رشیدالدین ابوالفضل میبدى (م‏520 ق.) است كه مبتنى بر امالى تفسیرى خواجه عبدالله انصارى است.

 

63. مهم ترین تفسیر بروفق مشرب یا مذهب اعتزال تفسیر كشاف زمخشرى (م‏538ق.) است.

 

64. مهم ترین تفسیر كلامى جهان اسلام، بروفق مذهب اشعرى،تفسیر كبیر امام فخر رازى (م‏606ق.) است در بیش از سى مجلد.

 

65. جامع‏ترین تفسیر قدیمى شیعه امامیه مجمع البیان در ده مجلد اثر ابو على امین الاسلام فضل بن حسن طبرسى (م‏548ق.) به عربى است كه به فارسى هم ترجمه شده است.

 

66. مهم‏ترین تفسیرشیعه در قرن چهاردهم هجرى تفسیر المیزان، اثر شادروان علامه طباطبائى(م‏1361ش.) است در بیست جلد به‏عربى كه به‏فارسى هم ترجمه‏شده است.

 

67. جدیدترین ومهم‏ترین تفسیر جهان اسلام (اهل سنت)،التفسیر المنیر نوشته استاد وهبة زحیلى است، به عربى (32جلد در شانزده مجلد، طبع 1411ق./ 1991م.). دكتر زحیلى فقه‏شناس و استاد فقه دراغلب دانشگاه‏هاى سوریه وجهان اسلام است.گفتنى است كه این كتاب در چند سال پیش برنده جایزه كتاب سال جهانى جمهورى اسلامى ایران شد.

 

68. <اعجاز عددى قرآن كریم‏» یكى از رشته‏هاى قرآن‏پژوهى جدید است كه مقصود آن نشان‏دادن نظم اعجازگونه ریاضى قرآن كریم است. نخستین كسى كه این مساله را پیش كشید و حیرت و اعجاب جهانیان را برانگیخت،دكتر رشاد خلیفه مصرى‏الاصل و استاد كامپیوتر در دانشگاه‏هاى امریكا بود كه فرضیه عدد نوزده را پیش كشید كه بسم‏الله‏الرحمن الرحیم، نوزده حرف است و كلمه <اسم‏» نوزده‏بار در قرآن آمده است، و كلمه جلاله (الله) 2698 بار كه مضربى از نوزده است; یعنى 142 در 19; و <الرحمن‏» 57 بار (19 در 3)، و <الرحیم‏» 114 بار (6 در 19) در قرآن به‏كار رفته است. اما نظریه او از دو جهت غوغا به‏بار آورد: یكى آن‏كه عدد نوزده در قرآن شماره نگهبانان جهنم هم هست (علیها تسعة عشر). این اشكالى به‏بار نمى‏آورد، ولى عدد نوزده عدد مقدس بابیان و بهاییان است; یعنى <حروف حى‏» یا اصحاب نزدیك باب است، لذا مسلمانان از این نظریه برآشفتند و آشوب‏هاى بعد در نهایت به‏ترور یا قتل رشاد خلیفه انجامید. اشكال دیگر نظریه او این بود كه تا حدودى <حساب سازى‏» در آن مشاهده شد. ازجمله یكى از بزرگ‏ترین قرآن‏پژوهان ایران، آقاى دكتر محمود روحانى، كه صاحب یكى از دقیق‏ترین فرهنگ‏ها و فهرست‏هاى آمارى قرآن است (به‏نام فرهنگ آمارى كلمات قرآن كریم/ المعجم الاحصائى لالفاظ القرآن الكریم، 3 مجلد، طبع مشهد، مؤسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوى)، بررسى جدید و دقیقى درباره آمار كلمه جلاله (الله) در قرآن انجام داده و از نظریه دكتر رشاد خلیفه هم باخبر بوده است و با قاطعیت تمام آمار این كلمه را 2699 نشان مى‏دهد كه با آمار رشاد خلیفه یك عدد اختلاف، و با المعجم المفهرس معروف محمد فؤاد عبدالباقى دو عدد اختلاف دارد.

 

69. اما راهى را كه رشاد خلیفه باز كرده بود دیگران از جمله عبدالرزاق نوفل از قرآن‏پژوهان اهل سنت، و ابوزهراء النجدى از قرآن‏پژوهان شیعه ادامه دادند و به تناسب‏هاى ریاضى قابل توجهى رسیدند. كتاب عبدالرزاق نوفل اعجاز عددى در قرآن‏كریم نام دارد و به قلم قرآن‏پژوه و قرآن‏شناس دانشور معاصر، آقاى مصطفى حسینى طباطبائى به فارسى ترجمه شده است. ذیلا تعدادى از آمار و ارقام شگفت‏آور عبدالرزاق نوفل نقل مى‏شود:

 

- واژه دنیا در قرآن كریم 115 بار به‏كار رفته است، و واژه آخرت هم همین تعداد.

 

- شیاطین 68 مرتبه، ملائكه هم همین تعداد.

 

- حیات 71 بار، موت هم همین تعداد.

 

- علم و معرفت ومشتقات آنها 811 بار، ایمان و مشتقات آن‏هم همین تعداد.

 

- ابلیس یازده بار، و استعاذه از او هم به‏همین تعداد.

 

- كلمه یوم به‏معناى روز(به‏صورت مفرد) 365بار به‏تعداد روزهاى‏سال (شمسى) در قرآن به‏كار رفته است. و به‏صورت تثنیه و جمع سى بار، به‏تعداد روزهاى ماه.

 

- كلمه شهر به معناى ماه، 12 مرتبه در قرآن دیده مى‏شود به‏تعداد ماه‏هاى سال.

 

70. اما كتاب دكتر ابوزهراء النجدى قرآن‏پژوه شیعه من الاعجاز البلاغى و العددى للقرآن الكریم نام دارد و چنان‏كه از نامش برمى‏آید به‏عربى است و هنوز به‏فارسى ترجمه نشده است و از نظر شگفتى‏هاى ریاضى به‏پاى كار رشاد خلیفه و عبدالرزاق نوفل نمى‏رسد. ذیلا چند تناسب و ظرافت عددى قرآنى را كه او پیدا كرده و در كتاب پیش گفته آورده است، نقل مى‏كنیم:

 

- ساعت / الساعة در قرآن كریم 24 بار به‏كار رفته است به تعداد ساعات شبانه روز.

 

- سماوات السبع یا سبع سماوات، هفت بار به‏كار رفته است.

 

- <سجد» و مشتقات آن 34مرتبه به‏كار رفته است كه برابر مجموع سجده‏هاى هفده ركعت نماز شبانه‏روزى است، از قرار هر ركعتى دو سجده، جمعا 34 سجده.

 

- لفظ صلاة و قیام و اقیموا و مشتقات آن 51 بار به‏كار رفته است كه برابر با هفده‏ركعت نماز واجب و 34 ركعت نماز مستحب شبانه‏روزى است.

 

- مشتقات وصى/ توصیه به ‏تعداد اوصیاى الهى دوازده بار به‏كار رفته است.

 

- لفظ شیعه و مشتقاتش دوازده بار در قرآن به‏كار رفته است.

 

- مشتقات فرقه، 72 بار به ‏كار رفته است و این به‏ تعداد 72 فرقه اسلامى است.

 

در پایان این نكته گفته شود كه این‏گونه پژوهش‏ها جنبه تفننى دارد، و ارزش طراز اول علمى ندارد.  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 17 تیر 1394
نظرات()   
   
betterspiral1609.page.tl
شنبه 31 تیر 1396 09:23 ق.ظ
Hello there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if
that would be ok. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.
آپ فــا
جمعه 19 تیر 1394 07:51 ب.ظ
www.upfa.org

آپ فــا بهترین آپلودسنتر برای آپلود عکس های وبلاگ شما

* سرعت بسیار بالا در آپلود عکس ها
* سرعت بسیار بالا در بارگذاری عکس های وبلاگ شما
* قابلیت آپلود به دو روش ساده و آپلود از لینک سایت های دیگر
* رابط کاربری بهینه و گرافیکی با کاربرد آسان و سریع
* عضویت رایگان و تضمین نگهداری فایل ها به مدت نامحدود
* ...
آپ فــا ، مکانی مطمئن برای فایل ها

www.upfa.org----------------------------------------------------------
این پیام به صورت اتوماتیک توسط سیستم ارسال نظر و دیدگاه سایت www.iAlexa.ir ارسال شده است.
مینا
چهارشنبه 17 تیر 1394 11:46 ق.ظ
دانلود فیلم و سریال جدید و به روز در
افزایش ناگهانی بازدید
چهارشنبه 17 تیر 1394 11:16 ق.ظ
میخوای بازدید وبلاگت خیلی راحت زیاد شه؟
همین حالا وبلاگت رو رایگان توی صفحه پربازدید ما لینک کن
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها

حیات طیبه دنیا و آخرت در گرو ایمان و عمل صالح..........شنبه 17 شهریور 1397

دو گروه پیرو حق براساس آیات قرآن..........سه شنبه 9 مرداد 1397

فرهیختگان واشقان-- شهرستان فراهان - استان مرکزی..........چهارشنبه 6 تیر 1397

فرهیختگان واشقان(مرحومین)..........دوشنبه 28 خرداد 1397

20 حدیث درباره روزه و روزه داری..........یکشنبه 30 اردیبهشت 1397

حوزه درس امام سجاد (ع)..........یکشنبه 2 اردیبهشت 1397

‏" یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ، یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ، حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ‏؛..........دوشنبه 6 فروردین 1397

ضمانت بهشت..........یکشنبه 5 فروردین 1397

زن کیست....؟! ..........سه شنبه 3 بهمن 1396

حروف شمسی وحروف قمری..........شنبه 2 دی 1396

✨ #سلام_بر_حسین_ع ✨..........دوشنبه 1 آبان 1396

سئوالات آموزش قرائت قرآن کریم- تهرانسر..........چهارشنبه 1 شهریور 1396

احکام روزه..........جمعه 5 خرداد 1396

واشقانی های که در واشقان و تهران منشا امور خیر و مسئولیت های اجتماعی و خدماتی بوده و هستند. ..........پنجشنبه 2 دی 1395

روستای تاریخی واشقان:به نقل از یکی از آقایان واشقانی..........یکشنبه 21 آذر 1395

همه پستها